Chúng tôi tuân thủ chính sách quản lý nhà máy "tồn tại theo chất lượng và phát triển theo yêu cầu". Chúng tôi đã thiết lập mối quan hệ thương mại ổn định lâu dài với các khách hàng từ các thị trường Nam Mỹ và Đông Nam Á bao gồm Brazil, Argentina, Mexico, Venezuela, Ấn Độ, Vietnametc. Mối quan hệ thương mại cũng đã được thiết lập với rất nhiều doanh nhân, nhà bán buôn và bán lẻ đặt hàng qua thư lớn trên toàn thế giới.